İş Müfettişleri Tarafından Bu Yıl İçinde Teftişe Alınacak Sektörler İş Müfettişleri Tarafından Bu Yıl İçinde Teftişe Alınacak Sektörler

İş Müfettişleri Tarafından Bu Yıl İçinde Teftişe Alınacak Sektörler İş Müfettişleri Tarafından Bu Yıl İçinde Teftişe Alınacak Sektörler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu tarafından yürütülmekte olan programlı teftişler kapsamında, 2016 yılı Teftiş Programı uyarınca aşağıda belirtilen sektörlerde yer alan işyerlerinde programlı teftişler yapılacak.

– Özel hastane işyerlerinde çalışma ortam ve koşullarına yönelik programlı teftiş.

– Gıda, içecek ve tütün imalatı yapan işyerlerinde çalışma ortam ve koşullarına yönelik programlı teftiş.

– Ulusal yerel zincir market işyerlerinde çalışma koşullarının iyileştirilmesi programlı teftişi.

– İnşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişi.

– Yeraltı ve yerüstü maden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenli programlı teftişi.

– Metal sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde iş sağlığı ve güvenli programlı teftişi.

– Kimyasal ürünlerin imalatında iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişi.

– Elektrik dağıtım şirketlerinde iş sağlığı ve güvenliği programlı teftişi.

Öte yandan bu programlı teftişler;

– Kayıtdışı istihdam ve kayıtdışı ödemeler,

– Haftalık çalışma süresine uyulmaması,

– Yapılan fazla çalışma karşılığında fazla çalışma ücretinin verilmemesi,

– Serbest zaman uygulanmaması,

– Denkleştirme uygulamalarının kanuni sınırlara uygun işletilmemesi,

– Dinlenme ve izin sürelerinin mevzuata aykırı şekilde uygulanması,

– Ulusal Bayram ve genel tatil günü çalışma ücretlerinin ödenmemesi,

konularında yoğunlaşmaktadır.

Bu teftişlerde, teftişe alınan sektördeki çalışma sorunları kaynağında tespit edilmekte, bireysel haklara ilişkin mevzuata aykırı uygulamalar geriye dönük olarak, teftiş sürecinde giderilmeye çalışılmakta, işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmakta, mevzuata aykırı işlem uygulamalardan dolayı işverenler hakkında 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda öngörülen idari para cezaları uygulanmaktadır.

İş Müfettişleri tarafından 2014 ve 2015 yıllarında işyerlerinde yapılan programlı teftişler sırasında tespit edilen mevzuata aykırılıklar İş Müfettişi Raporlarına Göre Çalışanların En Çok Hakları İhlal Edilen Konularbaşlıklı yazıda belirtilmiştir. (isvesosyalguvenlik.com)